หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. เลขานุการฝ่ายบริการ

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ดูแลและช่วยเหลืองานตามที่ฝ่ายบริการมอบหมาย วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ดูแลรับผิดชอบยอดขายรถยนต์และบริหารทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 35,000 บาท ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ที่ปรึกษาด้านการขาย

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 10
เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ประสานงานกับฝ่ายขายหน่วยงานอื่น ๆ วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ทะเบียน

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ดูแลเอกสารด้านการจดทะเบียนรถยนต์ วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ดูแลงานประกันคุณภาพรถยนต์
ดูระยะประกันอะไหล่รถยนต์
วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ผู้จัดการศูนย์บริการ

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี
ส่งเสริม
วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้จัดการศูนย์ซ่อมทั่วไป

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเมื่อนำรถยนต์เข้ามาตรวจ/ซ่อม
ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้ใต้บังค
วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ควบคุมดูแลและตรวจสอบอะไหล่ทั้งหมดของศูนย์ วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอะไหล่

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ควบคุมดูแลจัดหาอะไหล่ และตรวจสอบความถูกต้องของอะไหล่ วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้าช่างยนต์

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

- ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงรถยนต์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประ
วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ช่างยนต์

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ดำเนินการซ่อมรถยนต์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 8
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ดูแลและต้อนรับลูกค้า
รับรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ธุรการทั่วไป

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

งานธุรการในศูนย์ตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ดูแลกฎระเบียบและงานด้านบุคคลากรของศูนย์บริการ วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. พนักงาน IT

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ทำหน้าที่ Admin/Network Admin วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ช่างซ่อมบำรุงอาคาร(ไฟฟ้า,ประปา,แอร์)

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ดูแลและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แอร์ ของศูนย์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ให้รุบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ดูแลระบบบัญชีของศูนย์บริการ วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

ดูและเกี่ยวกับการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. แคชเชียร์

บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

รับ-จ่ายเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 23 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ให้ระบุในใบสมัคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี